Menu

EDITORIAL

Vážené čtenářky a čtenáři,
období přelomu roku patří tradičně k momentům, kdy ten předcházející hodnotíme a do toho následujícího plánujeme. Ne jinak je tomu i v našem případě.

Jaký byl rok 2013 z našeho pohledu?
Myslím si, že nebyl špatný, ba naopak! V průběhu celého období se nám dařilo naplňovat cíle, které jsme si na jeho začátku dali. Zrealizovali jsme přes šedesát školení(Jak to dělají jinde a školení k novému občanskému zákoníku v kontextu SVJ a BD), která navštívilo přes tři tisíce posluchačů. Vydali jsme a distribuovali dvě tištěná čísla našehoinformačního bulletinu, aktuálně přinášeli informace na našich www stránkách. Získali jsme nové přidružené členy, realizovali první Domovní internetové nástěnky (DIN) a vevýčtu bych mohl pokračovat, což jistě není to nejdůležitější. Podle mého názoru mezi to nejdůležitější patří skutečnost, že celý rok jsme prožili v klidném prostředí. Nezasáhla nás žádné gigantická živelná pohroma, nedošlo k teroristickým útokům a s přihlédnutím k stále plným nákupním košíkům v hypermarketech, jsme ve většině případů netrpěli ani hladem. Je pravda, že většinu z nás to stálo značné úsilí, ale jak se říká, bez práce nejsou koláče. Mnozí jistě namítnou, že ten rok nebyl tak růžový, jak jej popisuji. Politické aféry byly téměř každý den ve zprávách doplňovány negativními informacemi o celkové špatné ekonomické situaci státu. Jsem přesvědčen, že i toto lze změnit. Kladu si otázku, co jsemjá sám udělal pro to, aby to bylo jinak. Mám obavy, že v tomto směru jsem byl velmi pasivní. Demokracie, to totiž nejsou jenom volby, ale hlavně stálá kontrola těch, cojsme zvolili. V tomto ohledu, jsem bohužel patřil mezi většinu těch, kteří pouze negativní zprávy přijímali a nenašli odvahu aktivně s nešvary bojovat.

Co plánujeme pro rok 2014?
V první řadě bych chtěl navázat na závěr předcházejícího odstavce. Začít být aktivní. Jít ven! Účastnit se jednotlivých zasedání našich zvolených zástupců od obecní úrovně, ažpo veřejná zasedání parlamentu či senátu. Nebát se říct za sebe, naše sdružení a vás, co vidím jako špatné a co dobré. Jistě to nebude stačit, ale nějak se podle mého názoruzačít musí.V rámci občanského sdružení Pro náš dům mohu slíbit, že v aktivitách, které znáte, budeme pokračovat (sympozia, školení, poradenství v oblasti technických řešenírevitalizací a správy bytových domů včetně právních momentů, internetová poradna, DIN, termosnímkování a další), posílíme www prezentace, začneme více využívatinternetu v podobě digitální podoby bulletinu (E ZIN Pro náš dům). Budeme se snažit posílit skupinu partnerů o komodity, které jsme v uplynulém období nekomunikovali(např. požární prevence a bezpečnost, problematika střech, vnitřní vybavenost a podobně). Prostě budeme zde nadále pro vás!

Všem přeji pevné zdraví a hodně štěstí a úspěchů.

Ing. Petr Němec               
Ředitel projektu

Zveřejněno: 12.04.2014