Menu

Ohlédnutí za právními semináři k Novému občanskému zákoníku

Dostal jsem od šéfa úkol – prý se mám ohlédnout za podzimními právními semináři, které jsme pořádali po celé republice. Ale kdo si má všechna ta čísla pamatovat? Vždyť jsme uspořádali celkem 20 seminářů pro celkem 450 zástupců SVJ, BD a partnerských firem. Najezdili jsme za vámi tisíce kilometrů, spali v různých hotelích a potkali jsme se s vámi v nejrůznějších sálech - Liberec, Ústí nad Labem, Brno, Karlovy Vary, Plzeň, Praha, Hradec Králové, Pardubice, Brno, Olomouc, Ostrava, České Budějovice, opět Brno a na závěr znovu Praha.


Lektorka, JUDr. Nedoma, drobná mladá žena si získala vaše sympatie svým klidným, veskrze lidským přístupem k vašim problémům, požadavkům,otázkám a leckdy i steskům. Potřebné informace z nového občanského zákoníku (pro SVJ) a zákona o obchodních korporacích (pro BD) vám předala ve srozumitelné češtině takřka bez odborných, složitě a cize znějících výrazů, kterými se tak rádi ohánějí někteří její kolegové. Obdivoval jsem její neskonalou trpělivost, s jakou odpovídala na opakované dotazy, které jižněkolikrát předtím zodpověděla. Na její pohotovost, kdy dokázala odpovědět otázky, které přilétaly jedna za druhou, přitom neměly nic společného s aktuálně probíraným tématem. Na její odolnost, kdy dokázala opakovaně v jednom dni zvládnout dopolední a odpolední semináře aniž by to bylo poznat na jejím hlase, či nasazení. Všichni pracovníci Pro náš dům občanské sdružení (PNDOS) těmito právními semináři prokázali, že jsme schopni vymyslet, zorganizovat a realizovat jakýkoliv seminář kdekoliv v České a Slovenské republice v rekordně krátkém čase na vysoké úrovni. Od původního námětu v červnu, do první realizace 18.9. v Liberci, neuplynuly ani 3 měsíce. To vše v období letních dovolených a následně v plném provozu, kdy se dokončoval a distribuoval časopis Pro náš dům v nákladu 25tis. výtisků. V době, kdy probíhaly Sympozia projektu Jak to dělají jinde. V době, kdy jsme realizovali na Slovensku projekt Bezpečnýdomov a sérii seminářů pro Union poisťovňu. Ne vše se povedlo tak, jak jsme si předsevzali. Museli jsme ve 2 případech na poslední chvíli měnit místo konání, protože v původním hotelu neměli dostatečně velký sál k dispozici. Měli jsme určité potíže v počátku, kdy jsme řešili optimální způsob přihlašování se na jednotlivé semináře, platby anásledně předání daňových dokladů. V průběhu a závěru podzimní části již tento systém fungoval velmi kvalitně a jednotlivosti jsme byli schopni řešit v krátkém čase.

Co říci závěrem? Snad jen to, že si vážíme vašich názorů a připomínek, ze kterých se chceme poučit do další činnosti. Jsme rádi za každý námět, který od vás dostaneme a budeme jej dále rozvíjet. Úplně největší radost máme v okamžiku, kdy nám říkáte:“Informace a rady od vás nám pomáhají. Budeme i nadále na vaše semináře chodit, jsou pro nás užitečné.“ Peníze na činnost PNDOS se všemi aktivitami samozřejmě potřebujeme. Na druhou stranu teprve spokojenost účastníků našich seminářů a uživatelů našich služeb dává naší práci opravdový smysl.


 

Ing. Vladislav Hrdlička
obchodní ředitel
Šumavská 35
602 00 Brno

Zveřejněno: 12.04.2014