Menu

Isover: Polystyren nebo vata?

Tepelných izolací je na trhu celá řada, liší se především svým složením a oblastí použití. K nejznámějších patří expandovaný polystyren či minerální izolace. Oba tyto materiály mají velmi široké možnosti uplatnění v celé řadě aplikací. Následující článek Vám přináší o těchto dvou materiálech podrobné informace a důvody, proč se rozhodnout pro jejich použití.


Expandovaný polystyren

Pěnový, někdy je také používán název expandovaný, polystyren EPS patří pro své mimořádné vlastnosti mezi nejpoužívanější tepelné izolanty. Pěnový polystyren je jeden z materiálů s nejlepším poměrem pevnosti a vlastní hmotnosti. Kromě nízké tepelné vodivosti a nasákavosti se vyznačuje lehkým a příjemným zpracováním, odolností proti stárnutí i ekonomickým řešení. Bílé a v nejnovějším provedení také šedé izolační desky si získaly v průběhu uplynulých padesáti let na stavbách své pevné místo.

Základní surovinou pro výrobu pěnového polystyrenu je tzv. zpěňovatelný polystyren. Ten se do výrobního závodu dodává ve formě perlí. Ty se pak následně předpěňují působením syté vodní páry v předpěňovacích zařízeních. Během tohoto procesu zvětší perle svůj objem na dvacetinu až padesátinu původního objemu a uvnitř každé perle vznikne jemná buněčná struktura. Předpěněné a vyzrálé perle mohou být nyní různými způsoby zpracovány na konečné výrobky. Nejrozšířenějším způsobem je následná výroba bloků a řezání na desky. Řezání bloků na desky se provádí teplým odporovým drátem.

Přednosti:

■ velmi dobré tepelně izolační vlastnosti
■ výborné mechanické vlastnosti
■ minimální hmotnost
■ jednoduchá zpracovatelnost
■ dlouhá životnost
■ ekologická a zdravotní nezávadnost
■ trvalá odolnost proti vlhkosti
■ biologická neutrálnost
■ ekonomická výhodnost

Minerální izolace

Minerální izolace mohou být tvořené skelným či kamenným vláknem a podobně jako polystyren také patří mezi nejpoužívanější tepelné izolanty. Minerální izolace kromě tepelně izolačních vlastností přináší i další výhody jakými jsou zlepšení akustických vlastností či vyšší požární odolnost původní konstrukce. Minerální izolace prošly také významným vývojem, jsou výrazně šetrnější při manipulaci, než tomu bylo v minulosti a i dopad na životní prostředí, díky významnému prvku recyklace, je ve srovnání s jinými stavebními materiály minimální. Vždyť při produkci jedné tuny minerální izolace se vyprodukuje tuna skleníkového plynu CO2, nicméně již za první rok tato izolace díky svým vlastnostem zabrání produkci 6 tun CO2, které by jinak vznikly spalinami v kotli, aby se kompenzovala tepelná ztráta nezateplené stavby.

Základní surovinou pro minerální izolace z kamenného vlákna jsou čedič, struska a diabas. Po uskladnění v závodu se materiály za pomocí koksu taví v kupolové peci na roztavenou lávu. Poté se roztavená láva rozvlákní na jemná vlákna, která se v tenkých vrstvách usadí na pás sběrné komory a následně se ukládají ve vrstvách na finální pás dle požadavků na cílový výrobek. V tvrdící komoře se materiál vytvrdí a nařeže pomocí pil dle požadovaného tvaru. Hotové výrobky se pak zabalí v balícím centru a čekají v expedičním skladu na transport k cílovému zákazníkovi.

Přednosti:

■ nehořlavost
■ velmi dobré tepelně izolační vlastnosti
■ vysoká protipožární odolnost
■ výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
■ nízký difuzní odpor - snadná propustnost pro vodní páru
■ ekologická a hygienická nezávadnost
■ vodoodpudivost - izolační materiály jsou hydrofobizované
■ dlouhá životnost
■ odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
■ snadná opracovatelnost - výrobky lze řezat, vrtat, atd.
■ rozměrová stabilita při změnách teploty

Je výhodnější použít minerální vatu či polystyren?

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět, každý z materiálů má své přednosti v určitých aplikacích a do těch se převážně používá. Otázka posledních let však není kladená ve formě, zda je vhodnější polystyren či vata, ale zda nelze využít to nejlepší z obou materiálů a udělat nějakou kombinaci výrobků. Odpověď je kladná a díky tomu vznikly kombinací vždy těch lepších vlastností z obou materiálů výrobky typu Isover Twinner či systémová řešení Isover SG Combi Roof, Isover STEPcross či systém nadkrokevního zateplení s výrobkem Isover TRAM EPS.

Jaké jsou tedy jejich vlastnosti a především výhody?

Isover Twinner

Isover TWINNER je sendvičově, tepelně a zvukově izolační deska, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace Isover EPS GreyWall se zvýšeným izolačním účinkem a krycí deskou Isover TF PROFI tloušťky 30 mm. Spojení je provedeno průmyslovým slepením pomocí PUR lepidla, které zajišťuje vysokou pevnost v tahu i smyku a umožňuje ekonomickou výrobu izolačních desek pro energeticky úsporné objekty v tloušťkách 100 - 300 mm. Důvodem spojení je nalezení řešení, jak zateplovat stávající panelové objekty jen z jednoho typu materiálu, který zároveň splní přísné legislativní předpisy. Spojení EPS a MW se ukázalo jako velmi zajímavé řešení. 

Isover SG Combi Roof

Isover SG COMBI ROOF je kombinovaný izolant pro lehké střešní pláště s požární odolností REI až 30 minut složený ze vzájemně se překrývajících desek minerální izolace (MW) a pěnového polystyrenu (EPS). Tloušťka minerální izolace pro požární odolnost 30 minut je 2 x 30 mm a do požadované tloušťky se doplní polystyren, například Isover EPS 100 S. Opět zde bylo velmi elegantně docíleno vysoké požární odolnosti původní konstrukce.

Isover STEPcross

Úsporným řešením při zachování tepelně izolačních, odkladových a zároveň pochozích vlastností půdy je kombinace minerální vaty a EPS. Nový systém Isover STEPcross využívá pevnosti EPS trámců v kombinaci s tepelnou účinností měkčích desek z minerálních vláken. Aplikace je jednoduchá bez tepelných mostů a s minimálním zatížením stropu.

Nadkrokevní systém zateplení isover

Zajímavou alternativou ke klasickému zateplení mezi a pod krokvemi je i systém zateplení nad krokvemi od společnosti Isover. Systém kombinuje výhody vysoké pevnosti výrobku Isover TRAM EPS a tepelně izolačních parametrů minerální izolace. Lze tak získat levný a vysoce výkonný systém s minimalizací tepelných mostů.


Autor: Ing. Karel Sedláček,Ph.D.
Divize Isover
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Počernická 272/96, 108 03 Praha

Zveřejněno: 12.04.2014