Menu

Vydavatel a Redakce

Vydavatel

Ing. Petr Němec - PeN42
Šumavská 35, 602 00 Brno
e-mail: info@pronasdum.cz

IČO: 163 33 179
DIČ: CZ6605040926
ISSN 2336-3754

 

Redakční rada

Ředitel projektu a šéfredaktor:

Ing. Petr Němec (PEN),

Vedoucí vydání:

Mgr. Pavla Šuráňová (PaS),

 

Inzerce, registrace k bezplatnému zasílání EZINu:

e-mail: ezin@pronasdum.cz
telefon: +420 721 184 237