Menu

Brilon: Plynové kotle WESSEX ModuMAX:

10 let na českém trhu

Tradiční britský výrobce Hamworthy Heating, který vyrábí plynové kondenzační kotle značky WESSEX ModuMAX, zaujal na trhu techniky pro vytápění a přípravu teplé vody ve Velké Británii vedoucí postavení již po roce 1960, kdy jako jeden z prvních nabídl koncept modulární konstrukce. Výrobce, orientovaný původně jen na britský trh, začal později hledat i možnosti prodejů v zahraničí. Do této etapy vývoje patří navázání obchodního partnerství především s Itálií, Švýcarskem, Ruskem, Ukrajinou a rovněž Českou republikou, kde výhradní zastoupení Hamworthy převzala v roce 2003 společnost Procom Bohemia s.r.o., nyní Brilon a.s. Pro další rozvoj Hamworthy lze za stěžejní událost poslední doby považovat začlenění do mezinárodně působícího koncernu Atlantic v roce 2008, které posílilo finanční stabilitu a rozšířilo vývojové, výrobní a obchodní možnosti. Deset let přítomnosti kotlů WESSEX ModuMAX na českém trhu je dobrý důvod k bilanci důvodů, které stojí za jejich úspěchem na českém trhu.

Modulární systém

Modulární systém znamená, že jde o kaskádu až tří modulově řešených kotlů, které se upevňují do společného rámu nad sebou, a mají společné řízení chodu i odkouření. Umístění kotlů nad sebou výrazně šetří podlahovou plochu ve srovnání s klasickou kaskádou kotlů vedle sebe. Kotle WESSEX ModuMAX jsou nabízeny ve dvou typových řadách 100 a 200. Nejnižší, plynule regulovaný, rozsah výkonů nabízí řada 100: s jedním nejmenším modulem řádově od 20 až 100 kW a se třemi od 20 do 300 kW. Největší rozsah v řadě 200 je od 50 do 750 kW.

Konstrukce

Úspěch modulárních kotlů WESSEX ModuMAX, nejen na britském trhu, je založen na řadě konstrukčních faktorů. Mimořádná prostorová úspornost již byla zmíněna a dokresluje ji parametr 750 kW na 1 metr čtverečný podlahové plochy. Modularita umožňuje levnější sériovou výrobu oproti nákladům na více individuální charakter výroby velkých kotlů. Přitom je zachována vhodnost pro těžké průmyslové nasazení na rozdíl od kotlů, které jsou primárně určeny pro domácnosti. Modularita přináší snížení požadavků na logistiku i montáž. Základním parametrem kompletovaného kotle je šířka pouze 700 mm. Třímodulový kotel s největším výkonem 750 kW, a s hmotností 678 kg, lze rozložit na rám a samostatné moduly s hmotností pod 180 kg. Pokud je tato hmotnost stále vysoká, lze z modulu demontovat hořákovou skupinu, případně výměník a také sběrač kondenzátu. Jednotlivé díly pak lze vynést doslova „na zádech“, například po úzkém schodišti do prostoru střešní kotelny bez nároků na přistavení jeřábu, vytváření montážních otvorů, nebo po točitých schodech do suterénu, kde jeřáb použít nelze. Vysoká životnost je dána použitím vysoce kvalitní nerezové oceli na spalovací komoru, výměník a sběrač kondenzátu.

Regulace

Pro český trh je výhodou, že kotle WESSEX ModuMAX mají regulaci Siemens LMU64. Regulace ve spojení s regulátorem Siemens RVS optimalizuje kaskádní charakter chodu modulů a je rozšiřitelná tak, aby pokryla potřeby i složité soustavy. LMU64 vytvořila nadstandard. V současnosti je již na trhu její následovnice, regulace LMS. Hamworthy ji však do svých kotlů neintegroval hned po jejím uvedení. Vzhledem k průmyslovému charakteru kotlů ji nejprve se svými kotli testuje, a to i v ČR. Na českém trhu se první kotle WESSEX ModuMAX s regulací LMS objeví počátkem roku 2014. Zásadní novinkou regulace LMS je integrovaný kaskádní modul a přibyly další funkce.

Provozní specifika

Základním specifikem je široký modulační rozsah 20 až 100%jednoho modulu, tedy 6,7 až 100%při třech modulech. To je základem vysokého stupně využití energie zemního plynu, neboť moduly jsou řízeny tak, aby po nejdelší možnou dobu pracovaly v optimálních podmínkách, se sníženým počtem startů a s co nejdelší dobou kondenzačního provozu. Tepelný výměník má nízkou hmotnost a velmi malý vodní objem. Dokáže tedy velmi rychle reagovat na požadované změny výkonu. Tato přednost vyžaduje, aby byl projekt kotelny, a celé otopné soustavy, velmi dobře technicky zpracován a rovněž aby byly dodrženy předepsané postupy při montáži kotlů a jejich zprovozňování. Tento aspekt omezuje počet projektantů a instalačních firem, které splní požadované

nároky. Výsledkem však je, že kotelny s kotli WESSEX ModuMAX jsou minimálně poruchové a vedle aplikací se spíše průmyslovým charakterem přibývají i aplikace v bytových objektech.

Přívod vzduchu, odvod spalin

Přetlakový hořák umožňuje v případě potřeby, a provedení přesného výpočtu, odvedení spalin do délky potrubí několika desítek metrů. Z tohoto pohledu lze kotel umístit i uvnitř objektu. Kotle řady 100 je možné až do výkonu 3krát 120 kW, celkem tedy 360 kW, instalovat jako uzavřené plynové spotřebiče typu C, s přívodem spalovacího vzduchu odděleným od vnitřního prostředí kotelny, a tedy s výrazně sníženými požadavky na řešení kotelny.

Emise a Ekologicky šetrný výrobek (EŠV)

Nejen tato česká značka, ale i její předchůdkyně, například v Německu Modrý anděl, měly motivovat spotřebitele k preferenci kotlů, které takové označení na základě zpřísněných emisních zkoušek získaly. Nositeli značky byly i kotle WESSEX ModuMAX. Trvalé zpřísňování emisních limitů však vedlo k tomu, že dnes se již na trhu neuplatní kotle, které by požadavky Ekologicky šetrného výrobku nesplňovaly, a proto použití značky ztratilo význam.

Jak malý prostor vyžadují kotle WESSEX ModuMAX, dokumentuje například kotelna s výkonem 1 MW v areálu fotbalového klubu Viktoria Žižkov, Praha, která byla zprovozněna v roce 2011. Kaskáda je složena ze 4 modulů po 250 kW


Článek převzat z časopisu Topenářství instalalce 7/2013.
Brilon a.s.
Sezemická 6/A3, 193 00 Praha 9
Mobil: +420 602 225 268
E-mail: Z.Novak@brilon.cz
www.brilon.cz

Zveřejněno: 12.04.2014